Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2017

skrawkizycia
1095 ab94
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
skrawkizycia
skrawkizycia
6133 d4ad 500
"Życie codzienne w PRL-u", 1976

April 03 2017

skrawkizycia
To, co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...)

Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem…

Będziesz trwał w pyle, w który zmieni się moja pamięć zatrzymana na zawsze, silniejsza niż czas, niż gwiazdy, silniejsza niż śmierć… (...) Milczysz? To dobrze. Nie mów „zapomnij”. Nie mów tak. Jesteś przecież rozumnym mężczyzną.

Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę.
— Stanisław Lem "Obłok Magellana"
Reposted fromIriss Iriss
skrawkizycia
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viaIriss Iriss
skrawkizycia
5325 c096
2806 be36 500
Reposted fromerial erial viafajnychnielubie fajnychnielubie
skrawkizycia
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromasdfgh asdfgh viadoubleespresso doubleespresso
skrawkizycia
7435 7a58 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaIriss Iriss

March 28 2017

skrawkizycia

March 24 2017

skrawkizycia
9007 8298 500

March 23 2017

skrawkizycia
skrawkizycia
7611 8566
Reposted fromshitsuri shitsuri viachlodnawdowa chlodnawdowa
skrawkizycia
skrawkizycia

March 09 2017

skrawkizycia
4813 29ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaybeyou maybeyou
6130 c0b5 500

gokuma:

Reblog the happy chubby cat for a nice weekend and good nights of sleep

Reposted fromwowimtired wowimtired viaIriss Iriss

July 05 2015

skrawkizycia
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapimpmyheart pimpmyheart
skrawkizycia
5460 5c1f 500
Reposted frommentha mentha viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl