Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

skrawkizycia

March 24 2017

skrawkizycia
9007 8298 500

March 23 2017

skrawkizycia
skrawkizycia
7611 8566
Reposted fromshitsuri shitsuri viachlodnawdowa chlodnawdowa
skrawkizycia
skrawkizycia

March 09 2017

skrawkizycia
4813 29ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaybeyou maybeyou
6130 c0b5 500

gokuma:

Reblog the happy chubby cat for a nice weekend and good nights of sleep

Reposted fromwowimtired wowimtired viaIriss Iriss

July 05 2015

skrawkizycia
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapimpmyheart pimpmyheart
skrawkizycia
5460 5c1f 500
Reposted frommentha mentha viapimpmyheart pimpmyheart
skrawkizycia
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz - 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta
Reposted fromohwow ohwow viapimpmyheart pimpmyheart

May 28 2015

skrawkizycia
5710 d9fb 500
Przybora. 
Reposted fromrol rol viapimpmyheart pimpmyheart
skrawkizycia
skrawkizycia
1265 0674
Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie
skrawkizycia
Muszę się śpieszyć i żyć - tyle czasu się zmarnowało!
— Tove Jansson, Opowiadania z Doliny Muminków
skrawkizycia
9641 37ea
Reposted frompesy pesy viafajnychnielubie fajnychnielubie
skrawkizycia
4576 6516
Reposted fromWhiltierna Whiltierna
skrawkizycia
To jak piszesz i jak mówisz, świadczy o tym jak myślisz.
To jak dotykasz i patrzysz, świadczy o tym co czujesz i jak odczuwasz.
— ktoś kiedyś powiedział
Reposted fromkonwalia konwalia viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

March 24 2015

6876 267a 500

y0umeatmcdonaldschips:

Got some fab pics of the eclipse this morning!

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl