Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamaybeyou maybeyou

May 31 2018

skrawkizycia
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka dla “Wysokich obcasów” nr 39

November 06 2017

2494 656f
Reposted fromsunlight sunlight viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
skrawkizycia
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
skrawkizycia
7026 a6cd 500
Lublin.
Reposted frommargharett margharett viachlodnawdowa chlodnawdowa
skrawkizycia
5749 b85f
Reposted fromkrukowate krukowate viakindziutka kindziutka

May 19 2017

skrawkizycia
5497 f96f
skrawkizycia
6201 129c
Reposted fromcarol91 carol91 viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
skrawkizycia
5019 b66f 500
Reposted fromx70b1 x70b1 viamaybeyou maybeyou

April 04 2017

skrawkizycia
1095 ab94
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
skrawkizycia
skrawkizycia
6133 d4ad 500
"Życie codzienne w PRL-u", 1976

April 03 2017

skrawkizycia
To, co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...)

Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem…

Będziesz trwał w pyle, w który zmieni się moja pamięć zatrzymana na zawsze, silniejsza niż czas, niż gwiazdy, silniejsza niż śmierć… (...) Milczysz? To dobrze. Nie mów „zapomnij”. Nie mów tak. Jesteś przecież rozumnym mężczyzną.

Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę.
— Stanisław Lem "Obłok Magellana"
Reposted fromIriss Iriss
skrawkizycia
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viaIriss Iriss
skrawkizycia
5325 c096
2806 be36 500
Reposted fromerial erial viafajnychnielubie fajnychnielubie
skrawkizycia
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromasdfgh asdfgh viadoubleespresso doubleespresso
skrawkizycia
7435 7a58 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl